SNORKEN


Undersøgelser i forbindelse med snorken 

 

Har man tendens til snorken som voksen, kan ørelægen foretage en række undersøgelser for at finde årsagen. 

Ørelægen undersøger grundigt næse og hals og ser efter tegn på søvnapnø (unaturligt lange pauser i vejrtrækningen under søvn). 

Desuden er der mulighed for at undersøge søvnens kvalitet ved hjælp at et monitoreringsapparat som patienten skal have på under en nats søvn.

Ved monitoreringen kan måles, hvor mange pauser, der er i søvnen.

Apparatet afleveres inden klokken 9 efter monitoreringen. Der vil være booket en tid til svar hos din ørelæge. 

Bliver der konstateret behandlingskrævende søvnapnø vil man typisk blive henvist til sygehuset til CPAP-behandling

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/oere-naese-hals/sygdomme/behandling/cpap/