ALLERGI

Allergi:

Allergi kan vise sig ved røde kløende øjne der løber i vand. Kan give udtalt nysen, tæthed i næsen og løbende næse. I nogle tilfælde kan allergi give hoste, kløende gane og irritation ud i ørene og ned i halsen. Allergi kan forværre astma.

Ved symptomer på allergi udføres en såkaldt priktest og i nogle tilfælde også en lungefunktionsprøve. (spirometri)

Priktest:

Der laves et lille prik i huden med lidt væske indeholdende forskellige stoffer, der kan provokere kroppens immunforsvar. 

Undersøgelsen indeholder test af birk, græs, hest, hund, kat, støvmider og svampesporer. Er man allergisk over for et eller flere af de omtalte stoffer, slår man ud på huden som tegn på kraftig reaktion fra kroppens immunforsvar. 

Allergitestning kan også foretages ved en blodprøve hos egen læge.

Pusteprøve (spirometri):

Der skal pustes hårdt i et lille apparat med al den kraft man kan til lungerne føles helt tømt for luft. 


Prøven giver svar på om lungefunktionen er normal og om der kan være mistanke om astma.

Prøven foretages efter nøje instruktion af en assistent.

Ved mistanke om lungefunktions påvirkning kan yderligere undersøgelser komme på tale via egen læge eller lungeklinikken.