UNDERSØGELSER

Klinikken tilbyder bl.a. følgende undersøgelser:

• Børn med øreproblemer (væske i mellemøre)
• Svimmelhed (øresten) med specialiserede undersøgelser
• Snorken (søvnapnø) med ambulant hjememmålingsudstyr
• Høreproblemer og tinnitus med rådgivning omkring høreapparat.
• Børnehøreprøver (legeaudiometri fra 4 år)
• Stemmebåndsproblemer (hæshed)
• Bihuler
• UL-skanning
• Allergiudredning